UX ממוקד משתמש
הוא תהליך אפיון שמתעדף את המשתמש וצרכיו
ממוקד משתמש UX

UX ממוקד משתמש הוא תהליך אפיון שמתעדף את המשתמש וצרכיו כפקטור דומיננטי בתכנון הממשק, אפיון ממוקד משתמש מהווה אנטיתזה לתהליכי אפיון שמתבססים על תמורות בהרגלי הצריכה ודפוסי ההתנהגות של המשתמש. הנחת היסוד של אפיון ממוקד משתמש היא שהיכרות מעמיקה עם המשתמש תניב ממשק שמותאם לצרכיו.

המגמה של  UX ממוקד משתמש החלה לצבור תאוצה כבר בשנות השמונים.

הסיבה לכך הייתה קבוצת מחקרים מאותה תקופה שעוררו עיניין רב.

המחקרים הללו התמקדו ביחסי הגומלין בין אסתטיקה, ויזואליזציה ומיפוי של מידע, בד בבד עם המשגה של המונח שמישות כחוויה פסיכו-קוגנטיבית.

 דונלד נורמן חוקר הקוגניציה שהגה את המונח “חווית משתמש” בשנות התשעים זכה לתהודה רבה  בקרב מעצבים.

הוא הנחיל את התפיסה על פיה מענה ראוי לצרכיו של המשתמש הוא האומדן להצלחתו של מוצר.

ספרו  ” The Design of Everyday Things” שיצא בשנת 1986 עדיין רלוונטי.

ספר זה משמש עד היום כרפרנס מרכזי לתהליכי אפיון ממוקד משתמש.

מתודולוגיות UX ממוקד משתמש

     אפיון ממוקד משתמש מתבצע במספר שלבים.

בשלב הראשון נבצע מחקר כמותי על מנת להגדיר את קהלי היעד עבורם אנו מייעדים את ה UI שבדרך במטרה לצמצם את מנעד המשתמשים בפוטנציה לכדי קבוצת פרסונות אופציונלית.

לצורכי המחקר נעזר בסטטיסטיקות, סקרים ושאלונים.

אמצעי המחקר הללו יצביעו על מאפייני משנה וקריטריונים מבדלים של קבוצת הפרסונות לדוגמא: חתך גילאים, מיגדר, סטטוס סוציואקונומי, תחומי עניין, אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית וכו’.

לאחר הגדרת קבוצת הפרסונות אליה משתייך המשתמש נבצע מחקר איכותני שמטרתו איסוף מידע נרטיבי על המשתמשים בקבוצת הפרסונות שהוגדרה.

לדוגמא מידע כגון צרכים, הרגלים, סביבת עבודה, תדירות השימוש בממשקים ועוד.

מתודולוגיות המחקר האיכותני הן ורסטיליות וכוללות ראיונות אישיים, תצפיות, קבוצות מיקוד וכו’.

בתום התהליך המחקר ההיכרות שלנו עם המשתמשים תעמיק.

אנחנו נכיר את המשתמש בשמו, תהיה לנו אינפורמציה על מקום עבודתו, הרגליו, מצבו הכלכלי, בילויים מועדפים, רקע משפחתי, חינוך וכו’.

את המידע אודות המשתמש נטמיע כחלק מתהליך האפיון.

תכנון חווית המשתמש יתבצע לאור הדגשים של המשתמש ומטרת העל שלנו כמאפיינים ומעצבים תהיה להציע UX מובחן על ידי הגדרת יעדים רלוונטיים שמתבססים על צרכיו.

מומלץ לבצע מבדקי שמישות ולשתף את משתמשים מקבוצת הפרסונות בתהליכי ההתהוות של הממשק. דיאלוג עם המשתמש ימקד את תהליך העבודה, ומבחני השמישות שיאפשרו משוב על התוצר הסופי ומידת הרלוונטיות של ה UX עבור המשתמש.

פוסטים אחרונים

UX
,מה זה UX? חוויית משתמש (UXׂׂ) היא החוויה המתקבלת מהאינטראקציה בין משתמשים למוצרים. כשאנחנו מדברים על מוצרים מתקדמים חוויית משתמש טובה היא למעשה תנאי סף לשימוש במוצר. חוויית משתמש גרועה ...
UI
מה זה UI? לפני שנתחיל לברר מה הופך UX UI למוצלח חשוב להבין תחילה על בעצם אנחנו מדברים כאשר אנחנו מדברים על UI.  המונח UI משמעותו ממשק משתמש, באנגלית User Interface.  ההגדרה של ...
שימוש במתודולוגיית case study באפיון ועיצוב אפליקציות היא שיטת מחקר יעילה. למעשה השיטה מסייעת למזער את כמות הטעויות בתהליכי עיצוב ואפיון אפליקציות אתרים וממשקי משתמש. הרעיון בבסיס מחקר ...