UX ממוקד משתמש

חווית משתמש
UX

UX ממוקד משתמש הוא תהליך אפיון שמתעדף את המשתמש וצרכיו כפקטור דומיננטי בתכנון הממשק, אפיון ממוקד משתמש מהווה אנטיתזה לתהליכי אפיון שמתבססים על תמורות בהרגלי הצריכה ודפוסי ההתנהגות של המשתמש. הנחת היסוד של אפיון ממוקד משתמש היא שהיכרות מעמיקה עם המשתמש תניב ממשק שמותאם לצרכיו.

המגמה של  UX ממוקד משתמש החלה לצבור תאוצה בשנות השמונים כחלק מקבוצת מחקרים אודות יחסי הגומלין בין אסתטיקה, ויזואליזציה ומיפוי של מידע, בד בבד עם המשגה של המונח שמישות כחוויה פסיכו-קוגנטיבית.  דונלד נורמן חוקר הקוגניציה שהגה את המונח “חווית משתמש” בשנות התשעים זכה לתהודה רבה  בקרב מעצבים. הוא הנחיל את התפיסה על פיה מענה ראוי לצרכיו של המשתמש הוא האומדן להצלחתו של מוצר.  ספרו  ” The Design of Everyday Things” שיצא בשנת 1986 עדיין רלוונטי ומשמש עד היום כרפרנס מרכזי לתהליכי אפיון ממוקד משתמש.

מתודולוגיות UX ממוקד משתמש

     אפיון ממוקד משתמש מתבצע במספר שלבים. בשלב הראשון נבצע מחקר כמותי על מנת להגדיר את קהלי היעד עבורם אנו מייעדים את ה UI שבדרך במטרה לצמצם את מנעד המשתמשים בפוטנציה לכדי קבוצת פרסונות אופציונלית. לצורכי המחקר נעזר בסטטיסטיקות, סקרים ושאלונים שיצביעו על מאפייני משנה וקריטריונים מבדלים של קבוצת הפרסונות כגון: חתך גילאים, מיגדר, סטטוס סוציואקונומי, תחומי עניין, אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית וכו’.

לאחר הגדרת קבוצת הפרסונות אליה משתייך המשתמש נבצע מחקר איכותני שמטרתו איסוף מידע נרטיבי על המשתמשים בקבוצת הפרסונות שהוגדרה כגון  צרכים, הרגלים, סביבת עבודה, תדירות השימוש בממשקים ועוד. מתודולוגיות המחקר האיכותני הן ורסטיליות וכוללות ראיונות אישיים, תצפיות, קבוצות מיקוד וכו’. בתום התהליך המחקר ההיכרות שלנו עם המשתמשים תעמיק. אנחנו נכיר את המשתמש בשמו, תהיה לנו אינפורמציה על מקום עבודתו, הרגליו, מצבו הכלכלי, בילויים מועדפים, רקע משפחתי, חינוך וכו’.

את המידע אודות המשתמש נטמיע כחלק מתהליך האפיון. תכנון חווית המשתמש יתבצע לאור הדגשים של המשתמש ומטרת העל שלנו כמאפיינים ומעצבים תהיה להציע UX מובחן על ידי הגדרת יעדים רלוונטיים שמתבססים על צרכיו.

מומלץ לבצע מבדקי שמישות ולשתף את משתמשים מקבוצת הפרסונות בתהליכי ההתהוות של הממשק. דיאלוג עם המשתמש ימקד את תהליך העבודה, ומבחני השמישות שיאפשרו משוב על התוצר הסופי ומידת הרלוונטיות של ה UX עבור המשתמש.

פוסטים אחרונים

בנייה ועיצוב אתר וורדפרס – חלק ב התאמה אישית בנייה ועיצוב אתר וורדפרס היא משימה שדורשת חשיבה רעננה ומקורית. כחלק ממהות העבודה עלינו לבדל את האתר שאנו מעצבים ובונים. השאיפה היא ...
עיצוב אתרים בוורדפרס  עיצוב אתרים בוורדפרס כאשר אנחנו מעצבים ובונים אתרים אנחנו נתקלים פעמים רבות בשאלות הנוגעות ליתרונות של בניית אתר על גבי פלטפורמת וורדפרס. בפוסט הבא נרכז את כל ...
עיצוב אתרים הוא פוסט שיעסוק בכל המגמות שנראה בשנה הקרובה בנושא עיצוב אתרים עיצוב אתרים במראה שטוח מגמה בעיצוב אתרים שהתחילה כבר לפני שנתיים וכפי הנראה תלווה אותנו גם בשנה הנוכחית. הסיבה ...